Registratieformulier wedstrijddanser (lid cat. IV) Seizoen 2024

Al in 2023 lid ? Dan is het opnieuw invullen van een Registratieformulier NIET nodig. Voor de contributie van 2024 wordt per e-mail een factuur gestuurd.

STEUN de NDO als een non-profitorganisatie voor amateurdansers.

  • de contributie bedraagt € 17,50 per persoon (Debutanten vrijgesteld)
  • uw partner moet ook zelf een formulier invullen
  • uw gegevens zullen niet aan derden worden afgestaan
  • De velden gemarkeerd met een moeten worden ingevuld

Kan ook gebruikt worden voor het doorgeven van wijzigingen van de naam of andere gegevens(Helaas moet je dan wel al je gegevens opnieuw invullen)

Gegevens wedstrijddanser(es)
Voer je voorletters in (zoals A.A.A.).
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Kies M of V
Invullen in de vorm: d(d)-m(m)-yyyy. Uitsluitend cijfers en "-" gebruiken
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Vul alstublieft een juist emailadres in!
Email adressen komen niet overeen
Het telefoonnummer moet 10 cijfers bevatten
Het telefoonnummer moet 10 cijfers bevatten. Uitsluitend cijfers gebruiken. Geen streepjes of spaties.
Gegevens danspartner
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Categorie & klasse waarin zal worden deelgenomen(eigen klasse)
Vul tenminste één van de categorieën in met de klasse waarin u gaat dansen!
ongeldige invoer
ongeldige invoer
Selecteer uw leraar/trainer/vereniging/dansschool!
Ongeldige invoer.Kies een van onderstaande namen
Verklaring en afsluiten.
U gaat akkoord met het wedstrijd reglement en heeft geen bezwaar dat de hier ingevoerde gegevens door de NDO zullen worden gebruikt voor de communicatie met U.
S.v.p. het getoonde vak aanvinken.
Contributie seizoen 2024, betaling via iDeal.
0,00 EUR
Voor elke registratie moet apart betaald worden. Dit is geen webshop waarbij een aantal producten bij elkaar opgeteld worden. Helaas moet u dus telkens apart uw inloggegevens en andere autorisatie handeling(en) uitvoeren!
Wij hebben uw akkoord op de privacyverklaring nodig